Kontakt

ELSEMP spol. s r.o.
Sídlo firmy a poštová adresa: Malinová 8, 811 04 Bratislava

Office: Hraničná 2, Bratislava budova CLPDZ, 3.poschodie
Sklad: Hraničná 2

IČO: 30840392
IČ DPH: SK2020299138

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v odd. Sro, vložka číslo 2145/B

e-mail: elsemp@elsemp.sk
Tel./Fax: 02 43428694
Mobil: 0905 645 938, 0905 607 898

Číslo účtu pre bezhotovostné úhrady:
2621704835/1100 Tatra banka Bratislava
IBAN
SK07 1100 0000 0026 2170 4835
BIC/SWIFT/  TATRSKBX

4001593336/7500 ČSOB Bratislava
IBAN
SK05 7500 0000 0040 0159 3336
BICúSWIFT/  CEKOSKBX

ELSEMP cz, s.r.o.
Sídlo firmy a poštová adresa:
Tř.Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

Office a sklad: Hraničná 2, Bratislava

IČO: 26883635
DIČ: CZ26883635

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 43253

e-mail: elsemp@elsemp.sk
tel./fax: 00421 2 43428694
mobil: 00421 905 645 938
           00421 905 607 898

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
182551902/0300 ČSOB Zlín
IBAN
CZ46 0300 0000 0001 8255 1902
BIC/SWIFT/ CEKOCZPP

INTART s. r.o.
Sídlo firmy a poštová adresa: Malinová 8, 811 04 Bratislava

Office: Hraničná 2, Bratislava, budova CLPDZ, 3.poschodie
Sklad: Hraničná 2

IČO: 36658553
IČ DPH: SK20222223797

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v odd. Sro, vložka 41675/B

e-mail: intart@elsemp.sk
Tel./Fax: 02 43428694
Mobil: 0905 645 938

Číslo účtu pre bezhotovostné úhrady:
2624073573/1100 Tatra Banka Bratislava
IBAN
SK61 1100 0000002624073573
BIC/SWIFT/  TATRSKBX


Formulár v pätičke
E-SHOP / Nákupný košík