Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Otvorili ste internetový  katalóg firiem Elsemp s.r.o. a INTART s.r.o.. Tento katalóg zároveň slúži aj ako ponukový list nášho e-shopu. Tovar si môžete objednať a zakúpiť priamo zo skladu menovaných firiem.

Podrobnejšie údaje o predávajúcom – spoločnostiach Elsemp, spol. s r.o. a INTART, s.r.o. získate v stĺpčeku pod názvom „Kontakt“.

Informácie o tovare

Základné informácie o tovare sú uvedené priamo pri jednotlivých položkách. Taktiež sú súhrnne uvedené v kapitole „O tovare“.

V mnohých prípadoch sa jedná o tovar, ktorý

 • je luxusného charakteru, bežne nie je na sklade a treba ho objednať prípadne nechať vyrobiť,
 • je technicky špecifický a vyžaduje ďalšie dodatočné technické informácie,
 • je možné modifikovať a upravovať na základe požiadaviek zákazníka,
 • má špeciálne požiadavky na dopravu, manipuláciu a inštaláciu.

Z týchto dôvodov je vhodné, ak si zákazník vyžiada informácie na e-mailovej adrese elsemp@stonline.sk alebo intart1@stonline.sk alebo na telefónnom čísle 0905 645 938.

Neostýchajte sa osloviť nás osobne. Sme tu pre Vás, náš čas je vyhradený pre Vás. Nie sme neosobný komputerový e-shop ani stroj ne peniaze. Chceme sa s Vami rozprávať. Kvalitnou, komplexnou a pravdivou informovanosťou spoločne predídeme nedorozumeniam a sklamaniam.

Objednávanie tovaru

V prípade záujmu, je možné tovar objednávať nasledovnými spôsobmi:

 • na e-mailových adresách elsemp@stonline.sk alebo intart1@stonline.sk,
 • poštou na adrese Elsemp spol. s r.o., Malinová 8, 81104 Bratislava alebo Intart s.r.o., Malinová 8, 81104 Bratislava,
 • telefonicky na číslach 0905 645 938 alebo 0905 607 898,
 • využitím e-shopu,
 • osobne - osobnú návštevu JE NUTNÉ dohodnúť vopred

Tovar, ktorý je bežne skladom je označený nasledovne: „bežne skladom“.

Tovar, ktorý je výlučne na objednávku je označený nasledovne: „na objednávku xy týždňov“.

U tovaru, ktorý nemá uvedenú cenu a má uvedené „cena na dopyt“ sa musí zistiť aktuálna cena vo výrobe.

O možnostiach a termínoch dodávky bude zákazník informovaný v najbližšom možnom termíne telefonicky alebo e-mailom.

Upozornenie: Tovar, ktorý sa bežne nedrží na sklade z dôvodu, že je luxusného charakteru alebo zriedkavého dopytu, bude objednaný až po zaplatení zálohovej platby vo výške 70% z konečnej maloobchodnej ceny.  U tovarov tohto charakteru odporúčame telefonickú konzultáciu a dohodnutie postupu.

Objednávku tovaru, ktorý sa bežne drží na sklade je možné bezplatne stornovať pred odoslaním tovaru. V prípade neskorého stornovania si predávajúci vyhradzuje právo na náhradu zbytočne vynaložených nákladov. Stornovanie je možné vykonať použitím niektorého komunikačného postupu ako pri objednávaní.

Objednávku tovaru, ktorý sa bežne nedrží na sklade a je na špeciálnu objednávku v zásade nie je možné stornovať bez značných nákladov.

Vystavením objednávky, kupujúci vyslovuje súhlas s pravidlami e-shopu, dodacími a platobnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami o ochrane osobných údajov .

Objednávka musí obsahovať fakturačnú adresu objednávateľa – kupujúceho, dodaciu adresu, kontaktné telefónne číslo pre kuriéra . Pri osobnom odbere môžu byť primerane niektoré údaje vynechané.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade, že sa medzičasom vyskytli dôvody, pre ktoré nie je schopný objednávku splniť. Predovšetkým sa to týka prípadov u tovarov na objednávku / ktoré nie sú skladom /, kde medzičasom externý dodávateľ – výrobca významne zvýšil cenu alebo ich vyradil z výrobného alebo obchodného programu a sú trvale nedostupné.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru bude vykonané na základe dohody s kupujúcim poštou, kuriérskou službou alebo vlastnou firemnou dopravu v závislosti od druhu objednaného tovaru, jeho fyzikálnych vlastností, nárokov na inštaláciu, veľkosti, objemu, počtu kusov ako i jeho ceny a spôsobu platby za tovar.

Orientačné ceny balného a poštovného                   v SR                v ČR
Hodiny nástenné, barometer a pod.                        3.-€               80.- Kč
Hodiny kyvadlové                                                 6.-€              150.-Kč
Glóbusový bar, vinotéka                                       6-9.-€           150-250.-Kč

Podlahové hodiny, kúpeľňový nábytok, dodávky v celkovej cene nad 300 €/7500 Kč bez DPH budú dodané bezplatne na adresu v rámci SR a ČR.

Cena za dopravu bude pripočítaná k cene tovaru a vyfakturovaná jednou čiastkou. Pri objednávaní viacerýchkusov (položiek tovaru) sa fakturuje iba doprava za jednu položku, u ostaných dopravné nie je účtované.

Tovar dodávaný poštou alebo kuriérskou spoločnosťou je kupujúci povinný skontrolovať ihneď v prípade zjavného poškodenia /obalu/ zásielky alebo neprimeraných zvukov vychádzajúcich z balíku /napr. rinčanie skla/ a uplatniť reklamáciu u kuriéra alebo doručovateľa.

V ostatných prípadoch sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníku.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade musí písomnou cestou / listom alebo e-mailom/ o tejto skutočnosti informovať predávajúceho.

Predmetný tovar, nepoškodený a bez známok používania odošle na adresu predávajúceho na vlastné náklady.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar zo zrušenej kúpnej zmluvy zaslaný kupujúcim na dobierku.

Kupujúci oznámi číslo účtu a predávajúci mu na toto číslo vráti do 10 dní od prevzatia vráteného tovaru  kúpnu cenu zníženú o náklady doručenia tovaru kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy pri predaji tovaru zhotoveného resp. špeciálne objednaného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. V našom prípade sa to týka predovšetkým luxusných tovarov veľmi zriedkavého dopytu, ktoré sú na objednávku.

Platba za tovar

Spôsob platby za objednaný tovar bude dohodnutý individuálne v jednotlivých prípadoch.

V prípadoch tovaru odosielaného poštou alebo kuriérom sa prednostne uplatňuje platba vopred na účet /čísla účtov sú v stĺpčeku „Kontakt“/ alebo platba pri preberaní tovaru odosielaného  na dobierku.

Pri dodávke dopravou predávajúceho alebo osobnom odbere je možná platba v hotovosti.

Upozornenie: Pri objednávke tovaru, ktorý sa bežne nedrží na sklade sa vyžaduje zálohová platba vo výške 70% z konečnej maloobchodnej ceny tovaru.

Reklamácia tovaru

Pri reklamácii dodaného tovaru platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Na všetok predávaný tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov od prevzatia kupujúcim.

Ku všetkým tovarom, kde to vzhľadom na charakter výrobku má zmysel, sa prikladá návod na použitie a záručný list. Tieto obsahujú podmienky záruky.

Vo všeobecnosti sa záruka nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným a nešetrným zaobchádzaním a vystavovaním tovaru neprimeraným vonkajším vplyvom.

Reklamáciu je nutné podať písomnou formou ľubovoľným spôsobom a formou.

Prípadné reklamácie budú riešené individuálne pri zachovaní zákonných práv kupujúceho.

Pri dodávke zjavne poškodenej zásielky kuriérom alebo doručovateľom je nutné uplatniť reklamáciu ihneď u dodávajúcej osoby.

Naše krédo: Vždy sa chceme dohodnúť. Slušný zákazník u nás nikdy nebude ťahať za kratší koniec.

 

 

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ

Elsemp spol. s r.o.

Malinová 8, 811 04 Bratislava

elsemp@stonline.sk

Tel. : 0905 645 938, 0905 607 898, 02 4342 8694

 

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili.

Záznamy e-mailovej komunikácie,  prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)

 

 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom

 

 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. 
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na
 • zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne 0905 645 938, písomne na adrese Elsemp spol. s r.o., Malinová 8, 811 04 Bratislava alebo e-mailom elsemp@stonline.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kontaktné informácie ZODPOVEDNEJ OSOBY

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0905 645 938, písomne na adrese Ing.Ján Pravda, Elsemp spol. s r.o., Malinová 8, 811 04 Bratislava alebo e-mailom na adrese elsemp@stonline.sk

 

Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018

 

Formulár v pätičke
E-SHOP / Nákupný košík